atkliūti

atkliūti
atkliū́ti 1. intr. Š atsikabinti, atsiskirti (sukliuvusiems). 2. intr. atvykti, atkeliauti: Kad buvau kitur, todėlios ir nebeatkliuvau Grž. Kaip tu čia atkliuvaĩ? Aš nemislijau, kad tu atklysi Ps. Ar ans pas jumis liūb neatkliū́s? KlvrŽ. Vienkart tave ir kitus dar noriu paprašyti, kad rytoj į talką atkliūtumėt sp. Prašė niekados neaplenkti jų kiemo, jei kada atsitiktų dar atkliūti į tas šalis . Būk žmogus, kaimynai, atkliū́k pas mane Brž. 3. refl. kur atsidurti, patekti: Atsikliū́si kalėjime ažu šitą Trgn. Atsikliùs Vilniuj šitas žodis Brb. Aš tau kad duosiu, tai tu atsikliū́si, kur pipirai auga Lp. Arklys palaidas, nėr žinios, kur atsikliùs Klt. Šitas arklys jau į trečias rankas atsikliùvo Trgn. Jis per karą, sako, net Rusijon atsikliùvo . Net Švenčionysuj atsikliū́si OG456. Vadinas, jei jau skirta gyvam likti – neprapulsi, nors kažin kur atsikliūtum sp. 4. refl. tr. pasiekti ką, nuvykti kur: Kai bėda prispaudžia, tai atsikliū̃va ir Kauną, ir Vilnių Krok. 5. tr. apeiti: Aš šiandien pusę sodžiaus atkliuvaũ, o pinigų nė vienas neskolina, ir gana . Per tokį ilgą laiką galima visą pasaulį atkliū́t . \ kliūti; antkliūti; apkliūti; atkliūti; įkliūti; iškliūti; nukliūti; pakliūti; parkliūti; prikliūti; sukliūti; užkliūti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atkliūti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkliūti — (dial.) intr. iš viršaus patekti, užlipti ant ko: Antkliùvo ant dalgio ir susižeidė Šts. kliūti; antkliūti; apkliūti; atkliūti; įkliūti; iškliūti; nukliūti; pakliūti; parkliūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkliūti — tr. aptekti, visur pabūti: Apkliùvo visą svietą Lp. kliūti; antkliūti; apkliūti; atkliūti; įkliūti; iškliūti; nukliūti; pakliūti; parkliūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškliūti — intr. ištrūkti, išsisukti, išsigelbėti: Iš kieno rankų (nagų) iškliūti, ištrūkti KI584. Iš jos nagų jau niekas nebeiškliūvąs I.Simon. Ižkliuvo kaip paukštis iž smarkių žabangų MP115. Aš vos iškliuvaũ iš tos bėdos, ale ir tu įkliūsi J. Dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliūti — kliūti, kliū̃va (kliū̃na), kliùvo K 1. intr. kabintis už ko: Kliùvo ratas ažu šulo ir sulaužė ašį Arm. Ratai kliū̃va už stulpo, saugokis J. Kur tiktai einu, čia kliūnu S.Dauk. Šakos kliūdavo praeinantiems už kepurių NdŽ. Kliùs kartis snukio Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukliūti — intr. 1. nuvykti, atsidurti: Jei kada nukliūtum pas juos, tai pasikalbėk tuo reikalu Lnkv. Į kaimynus jau retai benukliūvù Grž. Kaip tu ten nukliuvaĩ į tuos Daujėnus taip toli? Jnšk. 2. nubūti: Jau paršas nenukliùs an kiemo, kad sujautė bul… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakliūti — intr. 1. atsidurti kokioje padėtyje: Girios gilumoje šiurpulingai cypė šermuonėlis, pakliuvęs į lūšies nagus A.Vien. Pakliuvaĩ, paukšteli, į mano nagus! Ėr. Musė zyzė, pakliuvusi voratinklin rš. | Kalėjiman pakliūt daug durų, o išeit – vienos Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkliūti — intr. parvykti: Abi (kad tik) parkliuvaĩ [namo], tai niekur ir nebeik Lp. kliūti; antkliūti; apkliūti; atkliūti; įkliūti; iškliūti; nukliūti; pakliūti; park …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikliūti — intr. pristoti, pritapti, prisiplakti, patekti: Prikliū̃na pri būrio ir pasigera mano vyras Šts. Prikliuvo in mane Žsl. Pri tų valkiotų prikliùvo ir pats ėmė valkiotis Trg. Kai netura kur prikliūti, tai pareina kaip žmogus Trg. Prikliùvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukliūti — 1. intr. užkliūti vienam už kito, susikabinti, susipainioti; dėl kliūties sustoti: Sukliuvo dviejų vežimų ašys J. Mudviejų kultuvai bekuliant sukliùvo Š. Pabėgo arkliai su ratais, gal dabar jau miške kur sukliùvę stovi Srv. Važiuodamas priešais …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”